Białostocczyzna-Litwa

Na styku trzech kultur

Dzień 1

Przejazd do Grabarki, która jest najważniejszym miejscem kultu religijnego dla wyznawców prawosławia w Polsce. Na Grabarce znajduje się utworzony w 1947 monaster żeński Świętych Marty i Marii, a także 3 klasztorne cerkwie (Przemienienia Pańskiego, Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość” i refektarzowa – Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy). Główna cerkiew klasztorna (Przemienienia Pańskiego) jest jednocześnie świątynią parafialną. Monaster, cerkwie oraz dwa Domy Pielgrzyma (drewniany i murowany) tworzą osadę Grabarka-Klasztor. Na terenie osady znajduje się również prawosławny cmentarz. Następnie przejazd do Hajnówki, nazywanej stolicą Puszczy Białowieskiej. Obejrzymy ciekawą architektonicznie dwupoziomową cerkiew – sobór św. Trójcy. Na koniec przyjazd do ośrodka na obiadokolację i nocleg.Grabarka Święta Góra Grabarka prawosławne sanktuarium wiele uzdrowień. Siemiatycze na Wysoczyźnie Drohickiej.Święta Góra Grabarka miejsce modlitwy. na wzgórzu cerkiew pielgrzymów z Polski. Miejsce cudowne ocalenie od zarazy po modlitwach mieszkańców do cudownej ikony Spasa Izbawnika w 1710 r. epidemii, drewniana kapliczka, cerkiew. świątynia dwie ikony. do Grabarki pielgrzymów krzyże wotywne.święto Przemienienia Pańskiego W maju, spotkań młodzieży prawosławnej uzdrawiające źródełko, u stóp góry. żeński klasztor św. Marty i Marii. żeński monastyr. klasztor Zwiedzanie atrakcji turystycznej Zwiedzanie świątyni na Świętej Górze Grabarka domy dom pielgrzyma monastyr.

Dzień 2

Wycieczka Szlakiem Tatarskim – to szereg miejscowości podlaskich związanych historycznie, architektonicznie oraz współcześnie z kulturą tatarską i religią muzułmańską. Miejscowości położone na szlaku są jednak jeszcze szerzej zróżnicowane kulturowo i religijnie. Nierozerwalnie bowiem wiążą się one także z historią Żydów oraz z zamieszkującymi tu, również teraz licznymi wyznawcami prawosławia. Supraśl, gdzie zobaczymy Muzeum Ikon – ponad 1200 ikon, z których najstarsze pochodzą z XVIII w. Następnie udamy się do Kruszynian. Zobaczymy najstarszy w Polsce drewniany meczet oraz cmentarz muzułmański z końca XVII w. Bohoniki – w samym centrum malutkiej wsi stoi meczet. Góruje nad nim wieża z półksiężycem – symbolem wiary muzułmańskiej. Na koniec pospacerujemy jeszcze po Puszczy Białowieskiej. W ramach obiadokolacji będzie grill (kiełbaska, sałatka, kaszanka).Szlak Tatarski kulturą tatarską i religią muzułmańską. historią Żydów wyznawcami prawosławia.Szlak Tatarski na Podlasiu powiat sokólski. Wzgórz Sokólskich, Puszczy Knyszyńskiej oraz Pagórków Nadświsłockich. Kruszyniany i Bohoniki,Szlak Tatarski Mały – trasa Kruszyniany, Józefowo, Królowe Stojło i Waliły Stacja, Szlak Tatarski Duży Sokółkę, Bohoniki, Malawicze Górne, Krynki, Kruszyniany, Supraśl i Białystok.Muzeum Ziemi Sokólskiej. eksponaty tatarskie, meczet Malawiczach Górnych, Krynki – Kruszyniany Pagórków Nadświsłockich tradycji tatarskich,meczet i mizar, rodzin tatarskich.Festiwalu Tradycji i Kultury Tatarów Polskich narodowość tatarską turystów. potrawy kuchni tatarskiej, muzyki, stroje i tańce Tatarów na Podlasiu Muzułmański Związek Religijny, Związek Tatarów Polskich Alhikmah. Kopna Góra. Arboretum im. Powstańców 1863r. Supraśl –Puszczy Knyszyńskiej. Muzeum Ikon, Krynek.Szlak Tatarski w Białymstoku. Muzeum Historycznym orientalne pamiątki po Tatarach na Podlasiu. Muzułmański Dom Modlitwy Tatarski Dom Modlitwy Szlak Tatarski szlak turystyczny zielony szlak turystyczny niebieski Szlak Tatarski – turystyczne szlaki piesze na wschodzie Polski (Szlak Tatarski Duży i Szlak Tatarski Mały), w województwie podlaskim. Przebieg szlaku: Sokółka – Bohoniki – Stara Kamionka – Wierzchlesie – Talkowszczyzna – Nowa Świdziałówka – Nietupa – Kruszyniany.
Sokółka muzeum regionalne rynek miejski klasycystyczny kościół pw. św. Antoniego z cerkiew pw. Aleksandra Newskiego Bohoniki. meczet mizar kruszyniański trasa Białystok do Kuźnicy Białostockiej – do Kundzina, a następnie w stronę Orłowicz.Bohonik do Kruszynian – ok. 35 km, z Sokółki do Bohonik niecałe 10 km. Szlak Tatarski Mały Długość szlaku niebieskim. Kruszyniany, Józefowo, Królowe Stojło i Waliły-Stacja.Kruszyniany, JózefowoKrólowe Stojło, Stacja Waliły

Dzień 3

Przejazd do Tykocina, zwanego perłą baroku. Spacer po starówce: Plac Stefana Czarneckiego – pomnik, zabytkowy rynek, zespół kościelny p.w. Trójcy Przenajświętszej. W muzeum znajdującym się w Wielkiej Synagodze z XVII w. i Wielkim Bejt Midraszu zobaczymy kolekcje obrazujące historię i kulturę miasta i jego okolicy. Zobaczymy także pomnik Orderu Orła Białego, ustanowionego w tym mieście. Następnie przejazd do Białegostoku spotkanie z przewodnikiem; spacer po stolicy Podlasia: Rynek Kościuszki, późnobarokowy Ratusz, Pałac Branickich wraz z parkiem pałacowym, Cerkiew pw. św. Mikołaja, zespół katedralny pw. Wniebowzięcia NMP. Na koniec przejazd do Wilna i obiadokolcja.Tykocin Tykocien, ‏Tiktin, Tyktin, Tuktin, Tikoczin, Tykoczyn) – miasto Kotlina Biebrzańska nad Narwią, zabytków, synagogą (muzeum) turystów Stelmachowo.z Knyszynem, Białymstokiem i Sokołami. Zabytki Plac i kościół parafialny pw. Świętej Trójcy Budynek Synagogi Wielkiej, obecnie Muzeum Kultury Żydowskiej Dawny klasztor misjonarzy w Tykocinie Alumnat Zabytkowe zabudowania w pobliżu dawnego Małego Rynku Ulica Złota z widokiem na kościół Św. Trójcy Duży Rynek – rozległy rynek Mały Rynek, dzielnicy żydowskiej,zespół klasztorny bernardynów, kaplica pw. św. Elżbiety zespół klasztorny misjonarzy kościół par. pw. Świętej Trójcy – dawny klasztor i seminarium, obecnie plebania, synagoga „duża”, Muzeum Kultury Żydowskiej, synagoga „mała” – dom talmudyczny, obecnie Muzeum Kultury Żydowskiej Restauracja z Kuchnią Żydowską,cmentarz kaplica cmentarna pw. MB Bolesnej, kaplica grobowa Glogerów, grobowiec „katakumby”, ogrodzenie mur. z bramą,cmentarz żydowski, ruiny zamku króla Zygmunta II Augusta i pozostałości fortyfikacji ziemnych, zamek tykociński Widok z baszty alumnat wojskowy,domy drewniane, wiatrak koźlak, pomnik Stefana Czarnieckiego Pomniki i tablice Pomnik Orła Białego grób zbiorowy Żydów tykocińskich w Lesie Łopuchowskim pomnik Orła Białego stanowisko archeologiczne zwane „Szwedzkimi Wałami” rzeka Narew, Bagna Tykocińskie w dolinie Narwi, wieś Morusy na północ od Tykocina Dwór Pentowo z drewniany dworek rodziny Toczyłowskich, wieś Kiermusy z rekonstrukcją karczmy, dworu staropolskiego oraz staropolskiego bazaru Galeria Tykocin i Herbaciarnia – stworzona na wzór Herbaciarni „U Dziwisza” w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą Przyroda Dolina górnej Narwi Białowieskiego Parku Narodowego przez Biebrzański Park Narodowy do Narwiańskiego Parku Narodowego. Parki narodowe - Narwiański Park Narodowy Biebrzański Park Narodowy Puszcza Knyszyńska.

Dzień 4

Wilno – kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej- cerkiew św. Ducha (pochowani trzej pierwsi święci prawosławni na Litwie) – rokokowa brama bazylianów - ratusz (tu był dyrygentem S. Moniuszko) - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (znajduje się oryginał obrazu „Jezu, ufam Tobie”); miejsca związane z A. Mickiewiczem, J. Słowackim, J.I. Kraszewskim, S. Moniuszką, Cz. Miłoszem) – Uniwersytet Wileński (tu studiował J. Słowacki, A. Mickiewicz, Cz. Miłosz) – pałac prezydencki (tu mieszkał Napoleon, J. Piłsudski) – kościół św. Piotra i Pawła („perła” wileńskiego baroku)– katedra św. Stanisława (nekropolia królów polskich) – zakątek gotycki i pomnik A. Mickiewicza – Muzeum im. A. Mickiewicza – romantyczne Zarzecze. WILNO Antokol Fabianiszki Justyniszki Karolinka Leszczyniaki Nowa Wilejka Nowe Miasto Nowy Świat Ponary Poszyłajcie Rossa Stare Miasto Szeszkinia Śnipiszki Werki Wierszuliszki Wilcza Łapa Zameczek Zwierzyniec Żyrmuny Zabytki Ulica Zamkowa Stare Miasto w Wilnie UNESCO.kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu kaplica w Ostrej Bramie (Bramie Miednickiej) ze słynnym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Baszta Giedymina – pozostałości Zamku Górnego Kościół św. Anny Kościół św. Franciszka i św. Bernarda Kościół św. Mikołaja Kościół św. Trójcy Zamek Dolny Alumnat papieski Kościół św. Mikołaja Kościół św. Anny Baszta Giedymina Kościół bernardynów Gotycka kamienica przy ul. Zamkowej Kamienica gotycka przy ul. Ostrobramskiej Zrekonstruowany Zamek Dolny Zabytki barokowe Kościół św. Kazimierza w Wilnie –Kaplica św. Kazimierza w katedrze św. Stanisława Uniwersytet Wileński Kościół pw. Wniebowzięcia NMP Kościół św. Michała (Bernardynek) Monaster Świętego Ducha, Cerkiew i klasztor Bazylianów Kościół Misjonarzy Kościół św. Jakuba i Filipa św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty Kościół św. Katarzyny Kościół św. Kazimierza Kościół św. Rafała Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu Kościół św. Szczepana w Wilnie Kościół św. Teresy Kościół Trynitarzy na Antokolu Kościół Wizytek Kościół Wszystkich Świętych i klasztor karmelitów w Wilnie Kościół Świętego Ducha, Kaplica św. Kazimierza w katedrze wileńskiej Pałac Sapiehów na Antokolu (obecnie Centrum Sztuki Współczesnej Pałac Radziwiłłów Pałac Paców Ambasada RP POLSKI Zabytki klasycystyczne Plac Ratuszowy Bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława – jedno z miejsc spoczynku królów Polski Ratusz Pałac w Werkach Ostra Brama (późnogotycko-renesansowa brama z klasycystyczną kaplicą) Kościół ewangelicko-reformowany Pałac Tyszkiewiczów Pałac Chodkiewiczów Pałac Tyzenhauzów Pałac Paców przy ul. Wielkiej Cerkiew Świętego Ducha Bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława Filharmonia Synagoga Chóralna Kościół ewangelicko-augsburski „Zameczek” Więzienie na Łukiszkach Muzeum Ofiar Ludobójstwa (w Wilnie) Zabytki XIX- i XX-wiecznej architektury cerkiewnej Sobór Przeczystej Bogurodzicy Sobór Przeczystej Bogurodzicy w Wilnie Cerkiew św. św. Konstantyna i Michała Cerkiew św. Aleksandra Newskiego Cerkiew Ikony Matki Bożej „Znak” Cerkiew św. Michała Archanioła Cerkiew św. Katarzyny Cerkiew św. Mikołaja Molenna, XIX w. Zabytki modernistyczne sprzed 1939 Wzgórze Trzech Krzyży Dom Towarowy Braci Jabłkowskich Osiedle mieszkaniowe na Antokolu inspirowane Bauhausem Izba Przemysłowo-Handlowa Dom Akademicki Bank Gospodarstwa Krajowego Gmach PKO Ubezpieczalnia Społeczna Lombard Szkoła Kienesa karaimska Meczet Kienesa karaimska Nekropolie CMENTARZ. Sklep market kawiarnia restauracja

Dzień 5

Wyjazd do Trok na zwiedzanie. Po drodze zwiedzamy - Wilno Ponary (wileńska Golgota). W Trokach zamek gotycki na wyspie z zewnątrz (rezydencja księcia Witolda i królów polskich); następnie Zatrocze Tyszkiewiczów - zapoznanie się z historią i życiem Karaimów; zakup pamiątek i powrót do domu. Przyjazd w godzinach nocnych.

LITWO ojczyzno moja kłajpedzki Kłajpeda Kauno apskritis
kowieński Kowno mariampolski Mariampol olicki Olita poniewieski Poniewież szawelski Szawle tauroski Taurogi
telszański Telsze uciański Uciana Vilnius wileński Wilno

Cena - skalkulowana dla wyjazdu z miasta i okolic, przy grupie 45 osób :
 • Bydgoszcz
  850 PLN
 • Chojnice
  890 PLN
 • Gniezno
  890 PLN
 • Grudziądz
  850 PLN
 • Piła
  890 PLN
 • Sępólno Kraj.
  870 PLN
 • Toruń
  850 PLN
 • Włocławek
  850 PLN

Cena każdej wycieczki zawiera następujące świadczenia :


Jeżeli interesuje Państwa powyższa wycieczka, prosimy o kontakt klikając tutaj