Wilno i Mazury

Piękno przyrody i kultury.

Program wycieczki

DZIEŃ 1

Pierwszego dnia wyjedziemy ze szkoły i udamy się do Świętej Lipki na zwiedzanie tamtejszego Sanktuarium Maryjnego. Następnie zwiedzimy byłą kwaterę Hitlera „Wilczy Szaniec” Na koniec udamy się do ośrodka na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 2

Po śniadaniu pojedziemy do Giżycka. Na miejscu zobaczymy m.in. marinę i most obrotowy. Zwiedzimy także Twierdzę Boyen, która została zbudowana w latach 1844–1856 z rozkazu króla Fryderyka Wilhelma IV, została przygotowana dla załogi liczącej około 3000 żołnierzy. Wzniesiona została na obszarze Prus Wschodnich liczącym ok. 100 ha i stanowiła główne ogniwo w łańcuchu umocnień zamykających od wschodu dostęp na teren państwa pruskiego.
Dodatkowo tego dnia możemy zorganizować wieczorne „podchody”.

DZIEŃ 3

Trzeciego dnia około południa przyjedziemy do Wilna, gdzie zwiedzimy m.in. kaplicę Matki Boskiej Ostrobramskiej, cerkiew św. Ducha (pochowani są w niej trzej pierwsi święci prawosławni na Litwie), rokokową bramę bazylianów, ratusz, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego ( gdzie znajduje się oryginał obrazu Jezusa Miłosiernego), miejsca związane z A. Mickiewiczem, J. Słowackim, J.I. Kraszewskim, S. Moniuszką oraz Cz. Miłoszem, Uniwersytet Wileński, Kościół św. Piotra i Pawła („perłę” wileńskiego baroku) oraz katedrę św. Stanisława (nekropolię królów polskich). Na koniec udamy się na obiadokolację do wileńskiej restauracji, a następnie na nocleg do hotelu w Wilnie.WILNO Antokol Fabianiszki Justyniszki Karolinka Leszczyniaki Nowa Wilejka Nowe Miasto Nowy Świat Ponary Poszyłajcie Rossa Stare Miasto Szeszkinia Śnipiszki Werki Wierszuliszki Wilcza Łapa Zameczek Zwierzyniec Żyrmuny Zabytki Ulica Zamkowa Stare Miasto w Wilnie UNESCO.kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu kaplica w Ostrej Bramie (Bramie Miednickiej) ze słynnym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Baszta Giedymina – pozostałości Zamku Górnego Kościół św. Anny Kościół św. Franciszka i św. Bernarda Kościół św. Mikołaja Kościół św. Trójcy Zamek Dolny Alumnat papieski Kościół św. Mikołaja Kościół św. Anny Baszta Giedymina Kościół bernardynów Gotycka kamienica przy ul. Zamkowej Kamienica gotycka przy ul. Ostrobramskiej Zrekonstruowany Zamek Dolny Zabytki barokowe Kościół św. Kazimierza w Wilnie –Kaplica św. Kazimierza w katedrze św. Stanisława Uniwersytet Wileński Kościół pw. Wniebowzięcia NMP Kościół św. Michała (Bernardynek) Monaster Świętego Ducha, Cerkiew i klasztor Bazylianów Kościół Misjonarzy Kościół św. Jakuba i Filipa św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty Kościół św. Katarzyny Kościół św. Kazimierza Kościół św. Rafała Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu Kościół św. Szczepana w Wilnie Kościół św. Teresy Kościół Trynitarzy na Antokolu Kościół Wizytek Kościół Wszystkich Świętych i klasztor karmelitów w Wilnie Kościół Świętego Ducha, Kaplica św. Kazimierza w katedrze wileńskiej Pałac Sapiehów na Antokolu (obecnie Centrum Sztuki Współczesnej Pałac Radziwiłłów Pałac Paców Ambasada RP POLSKI Zabytki klasycystyczne Plac Ratuszowy Bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława – jedno z miejsc spoczynku królów Polski Ratusz Pałac w Werkach Ostra Brama (późnogotycko-renesansowa brama z klasycystyczną kaplicą) Kościół ewangelicko-reformowany Pałac Tyszkiewiczów Pałac Chodkiewiczów Pałac Tyzenhauzów Pałac Paców przy ul. Wielkiej Cerkiew Świętego Ducha Bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława Filharmonia Synagoga Chóralna Kościół ewangelicko-augsburski „Zameczek” Więzienie na Łukiszkach Muzeum Ofiar Ludobójstwa (w Wilnie) Zabytki XIX- i XX-wiecznej architektury cerkiewnej Sobór Przeczystej Bogurodzicy Sobór Przeczystej Bogurodzicy w Wilnie Cerkiew św. św. Konstantyna i Michała Cerkiew św. Aleksandra Newskiego Cerkiew Ikony Matki Bożej „Znak” Cerkiew św. Michała Archanioła Cerkiew św. Katarzyny Cerkiew św. Mikołaja Molenna, XIX w. Zabytki modernistyczne sprzed 1939 Wzgórze Trzech Krzyży Dom Towarowy Braci Jabłkowskich Osiedle mieszkaniowe na Antokolu inspirowane Bauhausem Izba Przemysłowo-Handlowa Dom Akademicki Bank Gospodarstwa Krajowego Gmach PKO Ubezpieczalnia Społeczna Lombard Szkoła Kienesa karaimska Meczet Kienesa karaimska Nekropolie CMENTARZ. Sklep market kawiarnia restauracja LITWO ojczyzno moja kłajpedzki Kłajpeda Kauno apskritiskowieński Kowno mariampolski Mariampol olicki Olita poniewieski Poniewież szawelski Szawle tauroski Taurogi telszański Telsze uciański Uciana Vilnius wileński Wilno

DZIEŃ 4

Ostatniego dnia pojedziemy do Trok. W Trokach zobaczymy zamek gotycki na wyspie -rezydencję księcia Witolda i królów polskich. W dalszej kolejności zobaczymy Zatrocze Tyszkiewiczów, gdzie zapoznamy się z historią i życiem Karaimów. Następnie zrobimy czas wolny na zakup pamiątek. Na koniec wybierzemy się w drogę powrotną do domu.

Cena - skalkulowana dla wyjazdu z miasta i okolic, przy grupie 45 osób :
 • Bydgoszcz
  740 PLN
 • Chojnice
  780 PLN
 • Gniezno
  760 PLN
 • Grudziądz
  730 PLN
 • Piła
  780 PLN
 • Sępólno Krajeńskie
  760 PLN
 • Toruń
  740 PLN
 • Włocławek
  760 PLN

Cena każdej wycieczki zawiera następujące świadczenia :


Jeżeli interesuje Państwa powyższa wycieczka, prosimy o kontakt klikając tutaj