Białostocczyzna-Litwa

Na styku trzech kultur

Dzień 1
Przejazd do Grabarki, która jest najważniejszym miejscem kultu religijnego dla wyznawców prawosławia w Polsce. Na Grabarce znajduje się utworzony w 1947 monaster żeński Świętych Marty i Marii, a także 3 klasztorne cerkwie (Przemienienia Pańskiego, Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość” i refektarzowa – Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy). Główna cerkiew klasztorna (Przemienienia Pańskiego) jest jednocześnie świątynią parafialną. Monaster, cerkwie oraz dwa Domy Pielgrzyma (drewniany i murowany) tworzą osadę Grabarka-Klasztor. Na terenie osady znajduje się również prawosławny cmentarz. Następnie przejazd do Hajnówki, nazywanej stolicą Puszczy Białowieskiej. Obejrzymy ciekawą architektonicznie dwupoziomową cerkiew – sobór św. Trójcy. Na koniec przyjazd do ośrodka na obiadokolację i nocleg.
Dzień 2
Wycieczka Szlakiem Tatarskim – to szereg miejscowości podlaskich związanych historycznie, architektonicznie oraz współcześnie z kulturą tatarską i religią muzułmańską. Miejscowości położone na szlaku są jednak jeszcze szerzej zróżnicowane kulturowo i religijnie. Nierozerwalnie bowiem wiążą się one także z historią Żydów oraz z zamieszkującymi tu, również teraz licznymi wyznawcami prawosławia. Supraśl, gdzie zobaczymy Muzeum Ikon – ponad 1200 ikon, z których najstarsze pochodzą z XVIII w. Następnie udamy się do Kruszynian. Zobaczymy najstarszy w Polsce drewniany meczet oraz cmentarz muzułmański z końca XVII w. Bohoniki – w samym centrum malutkiej wsi stoi meczet. Góruje nad nim wieża z półksiężycem – symbolem wiary muzułmańskiej. Na koniec pospacerujemy jeszcze po Puszczy Białowieskiej. W ramach obiadokolacji będzie grill (kiełbaska, sałatka, kaszanka).
Dzień 3
Przejazd do Tykocina, zwanego perłą baroku. Spacer po starówce: Plac Stefana Czarneckiego – pomnik, zabytkowy rynek, zespół kościelny p.w. Trójcy Przenajświętszej. W muzeum znajdującym się w Wielkiej Synagodze z XVII w. i Wielkim Bejt Midraszu zobaczymy kolekcje obrazujące historię i kulturę miasta i jego okolicy. Zobaczymy także pomnik Orderu Orła Białego, ustanowionego w tym mieście. Następnie przejazd do Białegostoku spotkanie z przewodnikiem; spacer po stolicy Podlasia: Rynek Kościuszki, późnobarokowy Ratusz, Pałac Branickich wraz z parkiem pałacowym, Cerkiew pw. św. Mikołaja, zespół katedralny pw. Wniebowzięcia NMP. Na koniec przejazd do Wilna i obiadokolcja.
Dzień 4
Wilno – kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej- cerkiew św. Ducha (pochowani trzej pierwsi święci prawosławni na Litwie) – rokokowa brama bazylianów - ratusz (tu był dyrygentem S. Moniuszko) - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (znajduje się oryginał obrazu „Jezu, ufam Tobie”); miejsca związane z A. Mickiewiczem, J. Słowackim, J.I. Kraszewskim, S. Moniuszką, Cz. Miłoszem) – Uniwersytet Wileński (tu studiował J. Słowacki, A. Mickiewicz, Cz. Miłosz) – pałac prezydencki (tu mieszkał Napoleon, J. Piłsudski) – kościół św. Piotra i Pawła („perła” wileńskiego baroku)– katedra św. Stanisława (nekropolia królów polskich) – zakątek gotycki i pomnik A. Mickiewicza – Muzeum im. A. Mickiewicza – romantyczne Zarzecze.
Dzień 5
Wyjazd do Trok na zwiedzanie. Po drodze zwiedzamy - Wilno Ponary (wileńska Golgota). W Trokach zamek gotycki na wyspie z zewnątrz (rezydencja księcia Witolda i królów polskich); następnie Zatrocze Tyszkiewiczów - zapoznanie się z historią i życiem Karaimów; zakup pamiątek i powrót do domu. Przyjazd w godzinach nocnych.

Cena - skalkulowana dla wyjazdu z miasta i okolic, przy grupie 45 osób :
 • Bydgoszcz
  850 PLN
 • Chojnice
  890 PLN
 • Gniezno
  890 PLN
 • Grudziądz
  850 PLN
 • Piła
  890 PLN
 • Sępólno Kraj.
  870 PLN
 • Toruń
  850 PLN
 • Włocławek
  850 PLN

Cena każdej wycieczki zawiera następujące świadczenia :


Zainteresowany? Kliknij i skontaktuj się